company logo

Phrakrudhamaphisamai

Visitors Counter


คณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข หัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำคณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น หลังจากเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ก่อนเดินทางกลับ ประเทศเวียดนาม